HERSEKZADE Ahmet Paşa HAMAMI

  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Hersekzade Resterasyon Öncesi
  • Urla Sahil
  • Urla Sahil

HERSEKZADE Ahmet Paşa HAMAMI

Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, hamam, cami, türbe ve çeşmeden meydana gelmektedir. Hamam, erkekler ve kadınlar bölümü içeren bir çifte hamamdır. İki bölüm de enine sıcaklıklı çifte halvetli tiptedir. Ancak erkekler bölümü sıcaklık kısmında, kuzeydoğuda yer alan halvet hücresi ile bu plan tipinden ayrılır. Yapıda moloz taş, kabayonu taşı, tuğla ve ahşap kullanılmıştır. Yapının kitabesi yoktur. Yapı, enine sıcaklıklı çifte halvetli plan şeması, geometrik, bitkisel ve mukarnaslı süslemeleri ile XV-XVI. yüzyıla tarihlenmektedir. Kadınlar ve erkekler kısmının kuzeyine konumlanmış soyunmalık mekanları yıkıktır. Mekanının örtüleri, duvarlarının büyük kısmı yıkılmış, kuzey duvarları da Kemalpaşa Caddesi’nin çalışmaları sırasında yolun altında kalmıştır. Rölöve-restitüsyon-restorasyon projesinin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi adına İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.12.2008/3691 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Arkeoloji Müzesi görevlilerinin de içinde bulunduğu uzman ekip denetiminde 05.08.2009-05.10.2009 tarihleri arasında yapı ve çevresinde bir araştırma kazısı yapılmıştır. Hamamın projesi mevcut durumu ve kazı sonrası yeni elde edilen verilerle şekillenmiştir. Hamam 2016 yılında dönemin Urla Belediye Başkanı Siber Uyar tarafından kararlı çalışmaların akabinde restore edilerek hayata döndürülmüştür.